Jak zrozumieć rodowitych Brytyjczyków i brzmieć jak native speaker

JAK ZROZUMIEĆ RODOWITYCH BRYTYJCZYKÓW I BRZMIEĆ JAK NATIVE SPEAKER


podstawowe kolory nauka

Tricky pronunciation

HOW TO UNDERSTAND AND SOUND LIKE NATIVES

Słuchając rodzimych Brytyjczyków lub Amerykanów, mamy czasami problemy z rozumieniem prostych pytań lub zdań w języku angielskim. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że staramy się mówić wyraźnie i wolno zdania, aby brzmiały one poprawnie gramatycznie i zrozumiale. Jednak jak w każdym języku mamy swoje sposoby wymawiania zdań, często będące w formie „gramatycznie poprawnych skrótów”.

 

Przykłady:

GONNA /gona/ - going to

WANNA /łona/ - want to

GOTTA /gota/ - have got to

HAFTA /hafta/ - have to

NEETA /nita/ - need to

 

COULDA /kuda/ - could have + Past Particle (could Present Perfect)

SHOULDA /szuda/ - should have + Past Particle (should Present Perfect)

WOULDA /łuda/ - would have + Past Particle (would Present Perfect)

MUSTA /masta/ - must have + Past Particle (must Present Perfect)

 

LOTSA /lotsa/ - a lot of

LOTTA /lota/ - a lot of

SORTA /so(r)ta/ - sort of

KINDA /kajnda/ - kind of (AmE)

 

(r) – wymawiane ‘r’ jest nieme, prawie go nie wymawiamy.

Examples of sentences:

 

WRITTEN FORM SPOKEN FORM PRONUNCIATION

 

I’m going to go home in two days. I’m gonna go home in two days. /ajm gona goł hołm in tu dejs/

I want to go home now. I wanna go home now. /aj łona goł hołm nał/

You’ve got to be kidding. You gotta be kidding. /ju gota bi kidin/

I have to do my homework. hafta do my homework. /aj hafta du maj homłerk/

I need to buy a new car. I neeta buy a new car. /aj nita baj e nju ka(r)/

 

You could have done the dishes earlier. You coulda done the dishes earlier. /ju kuda dan de diszes elie(r)/

You should have helped her. You shoulda helped her. /ju szuda helpt he(r)/

I would have bought the car if I had had money. I woulda bought the car if I’d had money. /aj łuda bot de ca(r) if ajd hed mani/

They must have done the dishes. They musta done the dishes. /dej masta dan de diszes, de sink’s empty/

 

I see a lot of books here. I see lotsa books here. /aj si lotsa buks hie/

What sort of books are you reading now? What sorta books are you reading now? /łot so(r)ta buks a(r)ja ridin nał?/

It kind of shook me up for a minute. It kinda shook me up for a minute. /it kajnda szuk me ap fo(r) e minit/

 

 

A także kilka typowych pytań, które mogą sprawić osobą poznającym język nie lada trudność szczególnie w ich zrozumieniu.

 

WRITTEN FORM SPOKEN FORM PRONUNCIATION

 

What are you doing? Whacza doin? /łaczja doin/

What are you doing? Wharja doin? /łarja doin/

Who do you like? Whodoya like? /huduja lajk/

When did you go? When didja go? /łen diddżja goł/

Where did you go? Wher didja go? /łe(r) diddżja goł/

Where is she? Wher zshe? /łe(r) zszi/

Where is he? Wher zhi? /łe(r) zi/

Why did he do that? Why de dothat? /łaj di dudat/

Do you want a cup of tea? Do ya wannae capeti? /duja łonae kapeti?/
autor: Mariola Kotwica
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl