Europejskie poziomy biegłości językowej

Europejskie poziomy biegłości językowej


mapa europy

Istnieje kilka klasyfikacji poziomu znajomości językowej. Aby ujednolicić i uprościć opisy poziomu znajomości językowej, Rada Europy opracowała "Europejski System Opisu Kształcenia Językowego". Zostało wprowadzonych sześć poziomów, które zostały oznaczone wielką literą oraz liczbą: A1,A1, B1, B2, C1, C2. Poziom biegłości A1 odpowiada najmniejszej znajomości języka i odpowiednio poziom C2 największej.

 • A1 poziom podstawowy
  • Rozumienie - umiejętność rozumienia ze słuchu podstawowych wyrażeń dotyczących siebie, swojej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia gdy tempo wymowy jest wolne oraz wymowa jest wyraźna. Potrafi się przeczytać znane nazwy, słowa oraz bardzo proste zdania na tablicach informacyjnych, plakatach i katalogach.
  • Mówienie - rozmówca jest w stanie brać udział w konwersacji pod warunkiem, że rozmówca zechce powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli mówiąc wolno oraz pomagać mi ująć słowami to co chcę powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące dobrze znanych mi tematów oraz najpotrzebniejszych spraw a także odpowiadać na tego rodzaju pytania. Potrafi się używać prostych zdań i zwrotów, aby opisać miejsce, w którym się mieszka oraz określenie ludzi, których się zna.
  • Pisanie - umiejętność napisania krótkiego tekstu na widokówce w formie pozdrowień z wakacji. Umiejętność wypełnienia formularza z danymi osobowymi takimi jak nazwisko adres etc.
 • A2 poziom podstawowy
  • Rozumienie - umiejętność rozumienia ze słuchu zdań i często używanych słów związanych z sprawami istotnymi (podstawowe informacje dotyczące rodziny, pracy, miejsca w którym żyjemy). Umiejętność zrozumienia głównego sensu zawartego w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Opanowanie zdolności czytania bardzo krótkich i prostych tekstów. Odnaleźć konkretne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego takich jak reklamy, ogłoszenia, notatki prasowe, karty dań, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej i temu podobne. Rozumienie prostej, prywatnej korespondencji.
  • Mówienie - posiada się zdolności prowadzenia typowej rozmowy wymagającej wymiany prostych informacji na znane tematy. Umiejętność radzenia sobie w krótkich rozmowach towarzyskich nawet jeśli nie posiada się odpowiednio wysokiego poziomu zrozumienia aby podtrzymać rozmowę samodzielnie. Posiadanie umiejętności opisania w prostych słowach swojej rodziny, warunków życia, opisać swoje wykształcenie, obecną oraz poprzednią pracę.
  • Pisanie - zdolność pisania krótkich, prostych notatek wynikających z doraźnych potrzeb. Umiejętność napisania prostego listu prywatnego.
 • B1 Poziom samodzielności
  • Rozumienie - umiejętność zrozumienia głównych myśli zawarte w prostej, standardowej odmianie języka wypowiedzi na dobrze znane tematy typowe dla szkoły, domu, wolnego czasu itp. Zdolność do rozumienia głównych wątków w radiu, telewizji traktujących o sprawach które nie są nam obce, w sytuacji gdy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Zrozumienie czytanego tekstu składającego się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumienie opisów uczuć, pragnień i wydarzeń zawartych w prywatnej korespondencji.
  • Mówienie - umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, w którym porozumiewa się w danym języku. Zdolność do włączenia się do rozmowy na znane tematy życia codziennego lub prywatne. Zdolność dołączenia prostych wyrażeń w celu opisania przeżyć i zdarzeń. Opisywanie swoich marzeń, przedstawiania poglądów i planów. Relacjonowanie wydarzeń i opowiadać przebieg książek lub filmów, opisując własne doznania.
  • Pisanie - zdolność do pisania prostych tekstów na znane tematy lub związane z zainteresowaniami. Umiejętność pisania prywatnej korespondencji, w których zostają opisane własne przeżycia i wyrażenia.
 • B2 Poziom samodzielności
  • Rozumienie - zdolność do zrozumienia dłuższych wypowiedzi, wykładów oraz nadążanie za skomplikowanymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest znany słuchaczowi. Zdolność do zrozumienia większości wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących, oraz zrozumienie większości filmów w standardowej odmianie języka. Zdolność do czytania z zrozumieniem większość artykułów i reportaży dotyczących problemów obecnego świata w których zostają opisane stanowiska i poglądy. Zdolność do czytania z zrozumieniem współczesnej prozy literackiej.
  • Mówienie - umiejętność komunikacji umożliwiająca swobodna rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka. Zdolność do brania czynnego udziału w dyskusji na znane tematy, przedstawiając i broniąc swoich poglądów. Zdolność do formułowania przejrzystych wypowiedzi na różne tematy związanymi z dziedzinami, które są bliskie. Wyjaśnianie punktu widzenia w danej kwestii oraz podawanie argumentów za i przeciw.
  • Pisanie - zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolny temat związany z zainteresowaniami. Umiejętność napisania opracowania lub rozprawki zamieszczając w nim argumenty za i przeciw. Zdolność do napisania listu zawierającego podkreślenie znaczenia, jakie mają dane wydarzenia i przeżycia.
 • C1 Poziom biegłości
  • Rozumienie - Zrozumienie dłuższej wypowiedzi, nawet jeśli są one skonstruowane nie jasno, oraz kiedy związki logiczne są tylko w nich implikowane a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności istnieje zrozumienie programów telewizyjnych oraz filmów. Zdolność do zrozumienia długich i złożonych tekstów informacyjnych i literackich dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylistycznym. Zrozumienie tekstów specjalistycznych oraz dłuższych instrukcji technicznych nawet nie związanych z dziedziną która jest nam bliska.
  • Mówienie - zdolność do płynnego wypowiadania się spontanicznego, bez zbyt widocznego zastanawiania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Umiejętność skutecznego porozumienia się w kontaktach towarzyskich oraz sprawach służbowych. Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i poglądów zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Umiejętność formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi dotyczących zaawansowanych zagadnień, rozwijając w nich wybrane podtematy, kończąc je odpowiednim podsumowaniem.
  • Pisanie - umiejętność wypowiedzenia się w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Umiejętność pisania złożonych zagadnień w prywatnym liście, rozprawce oraz opracowaniu, podkreślając kwestie, które są uważane za najważniejsze. Zdolność dostosowania stylu tekstu do potencjalnego czytelnika.
 • C2 Poziom biegłości
  • Rozumienie - rozumienie jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej oraz słuchanej na żywo czy odbieranej za pośrednictwem mediów w szybkim tempie mówienia rodzimego mówcy, pod warunkiem, że ma odrobinę czasu na przyzwyczajenie się do innego akcentu. Z łatwością potrafi zrozumieć wszystkie formy języka obcego pisanego włączając w to skomplikowane teksty w rodzaju podręczników, specjalistycznych artykułów oraz dzieł literackich.
  • Mówienie - umiejętność rozmawiania na dowolny temat. Odpowiednie stosowanie wyrażeń idiomatycznych oraz potocznych. Wyrażanie płynne, subtelne różnicując znaczenia poszczególnych słów. W razie problemów z językiem, zdolność do przeformułowania zdań tak, aby rozmówca nie zorientował się o posiadanych brakach. Zdolność przedstawienia płynnego i klarownego wywodu w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie kluczowych kwestii.
  • Pisanie - umiejętność płynnego pisania zrozumiałych tekstów, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Zdolność do pisania o złożonych zagadnieniach w listach, artykułach lub opracowaniach prezentując poruszane zagadnienie logicznie, tak aby ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie istotnych kwestii. Umiejętność pisania streszczeń oraz recenzji prac specjalistycznych i dzieł literackich.


źródło: http://europass.cedefop.europa.eu

Copyright © QWERTY Piotr Dworzański

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl