Certyfikat KET

Certyfikat KET - Key English Test (A2)

Certyfikat KET (Key English Test) jest certyfikatem, w którym są sprawdzane podstawowe zdolności pisania i mówienia w języku angielskim. Certyfikat ten jest bez terminowy i jest na poziom A2 (rozumienie podstawowych wyrażeń, zrozumienie gdy ktoś mówi wolno i wyraźnie, przestawianie się i odpowiadanie na podstawowe pytania).

Istnieją dwie wersje certyfikatu: KET oraz KET for schools (KET dla szkół) - nie ma poza nimi różnicy, poza tym, że wersja dla szkół jest oparta na tematyce bliskiej uczniom.

Jeśli posiadasz podstawy angielskiego, rozumiesz prosty angielski pisany oraz krótkie polecenia i wskazówki, potrafisz się komunikować w znajomych ci tematach, KET jest dla ciebie. Jeśli chciałbyś zdobyć ten certyfikat z języka angielskiego ale brakuje ci wiedzy, nauka angielskiego przez internet może się okazać idealnym rozwiązaniem dla ciebie.

Egzamin KET składa się 3 części:

Reading and Writing ( 1 godz. 10min), 56 pytań - rozumienie prostych pisemnych nośników informacji jak: znaki, broszury, gazety i magazyny. [50% całego wyniku]

Zadania: wypełnienie luk, wypełnianie form, wielokrotny wybór, dopasowywanie, określanie ‘dobrze/źle’ napisanie krótkiego tekstu do 25 słów.

Źródła: autentyczne bazujące na autentycznych wiadomości, artykuły z gazet i magazynów, ułatwione definicje z encyklopedii.

Każde pytanie to jeden punkt, poza pytaniem 56 - za którego można dobyć 5 pkt.
Co daje 60 pkt, - co później jest sprowadzane do 50 pkt.

Składa się na 9 części:

-od części 1 do 5 - są to teksty do czytania (od bardzo krótkich do dłuższych, ciągłych tekstów).
-od 6 do 9 części - skoncentrowane na sprawdzeniu umiejętności pisania

część 1 - (5 pytań) dopasowywanie (matching), 5 rzeczy do 8 wiadomości + przykład. Czytanie dla głównej informacji - zrozumienie między narodowych ogłoszeń.

część 2 - (5 pyt.). wielokrotny wybór (3 opcje; three-option multiple choice). 5 zdań (+ przykład) z łącznikiem tematu albo historii. Czytanie i rozpoznawanie poprawnego słownictwa.

część 3 - (10 pyt.) wielokrotny wybór (3 opcje), 5 dyskretnych punktów wielokrotnego wyboru z 3 opcjami (+ przykład), skupiony na werbalnej wymianie wzorów. ORAZ dopasowywanie 5 rzeczy do dopasowania w stałym dialogu, wybieranie z 8 możliwych odpowiedzi.
Cel: skupienie na funkcjonalnym języku - czytanie i odnajdywanie odpowiedniej odpowiedzi.

część 4 - (7 pyt.) Jeden długi tekst / 3 krótkie z autentycznej gazety lub magazynu.
7 rzeczy wielokrotnego wyboru (3 opcje) albo 7 Prawda/Fałsz/nie wspominano zdań + przykład.
typy zadań: prawda/fałsz/nie wspominano, ALBO wielokrotny wybór (3 opcje).
Cel: czytanie dla szczegółowego zrozumienia i głównych pomysłów.

część 5 - (8 pyt.) tekst z oryginalnego źródła (np. encyklopedia albo artykuł z magazynu /gazety) z lukami, oraz trzy rzeczy do dopasowania - wielokrotnego wyboru (3 opcje) + przykład.
Cel: czytanie i szukanie odpowiedniego słowa (czasowniki modalne, zaimki, przyimek, itd.).

część 6 - (5 pyt.) Dokańczanie słów. 5 zdań w stylu definicji słownikowych (+ przykład). 5 słów do odnalezienia i pisownia.
Cel: czytanie i szukanie odpowiednich słów, oraz pisownia.

część 7 - (10 pyt.). Typ tekstu który kandydaci mogą się spodziewać, że potrafią napisać: krótki list albo e-mail. 10 luk do uzupełnienia jednym słowem (+ przykład), które muszą być napisane poprawnie.
Cel: czytanie i odnajdywanie odpowiedniego słowa i skupienie się na strukturze/słownictwie.

część 8 - (5 pyt.) - 2 krótkie teksty (np. e-mail, reklama) które służą do uzupełnienia drugiego tekstu (formularz, notatka). 5 lub do uzupełnienia tekstu pomocniczego jednym lub więcej słowami albo liczbami (+ przykład).
Cel: czytanie i wpisanie odpowiedniego słowa / liczby, skupienie się na treści i poprawności.

część 9 - (1) - Pisanie sterowane. Może to być krótkie tekst albo nagłówek prowokujący do pisemnej odpowiedzi. 3 wiadomości do komunikacji.
skupienie: pisanie krótkiej wiadomości, notatki, pocztówki, 25-35 słów.

Listening (30min, 8 min do przepisanie odpowiedzi), 25 pytań- rozumienie prostych i czystych, wymawianych wolno ogłoszeń lub innych materiałów mówionych. [25%]

Składa się na 5 części, każdy materiał bazuje na jakimś rzeczywistym tekście i jest słyszany 2 razy.

Typy zadań: multiple choice (wielokrotny wybór), gap filling (uzupełnianie luk) and multiple matching (wielokrotne dopasowywanie).

Składa się na 5 części:

część 1 (5 pytań) - 5 zdań wielokrotnego wyboru (3 opcje) z pomocą wizualną + przykład, krótkie neutralne albo nie formalne dialogi. cel: słuchanie w celu odnalezienia słów/informacji kluczy (czas, ceny, dni tygodnia, numery itp.).

część 2 (5 pyt.) - dłuższy nieformalny dialog, 5 zdań (+ przykład) + 8 opcji do dopasowywania. Cel - słuchanie by odnaleźć informacje klucze.

część 3 (5 pyt.) - Dłuższy nieformalny albo neutralny dialog. 5 zdań wielokrotnego wyboru (3 opcje), + przykład. Cel: przejęcie roli jednego z mówców oraz słuchanie w celu wychwycenia informacji klucza.

część 4 (5 pyt.) - Dłuższy neutralny albo nieformalny dialog z 5 lukami które trzeba zapełnić jednym lub więcej słowami albo numerami + przykład. Zaakceptowanie możliwej do rozpoznania pisowni, poza powszechnymi słowami jak: ‘bus’ ‘red’ albo gdy słowo jest przeliterowane / podyktowane. Cel: słuchanie i spisywanie informacji (+ pisownia nazw miejsc, itd jak podyktowane na nagraniu).

część 5 (5pyt.) - Dłuższy neutralny albo nieformalny dialog z 5 lukami które trzeba zapełnić jednym lub więcej słowami albo numerami + przykład. Zaakceptowanie możliwej do rozpoznania pisowni, poza powszechnymi słowami jak: ‘bus’ ‘red’ albo gdy słowo jest przeliterowane / podyktowane. Cel: słuchanie i spisywanie informacji (+ pisownia nazw miejsc, itd jak podyktowane na nagraniu).

Speaking (od 8 do 10 min na każdą parę kandydatów) - ukazanie udziału w konwersacji i zadawając / odpowiadając na zwykłe pytania. [25%]

Nie oczekuje się od kandydatów całkowicie poprawnego albo płynnego angielskiego, jednak wymaga się odpowiedniej reakcji i interakcji, ze skupieniem na zdolności do jasnej komunikacji.

Składa się na 2 części.

część 1 (5-6 minut)- kandydat rozmawia z egzaminatorem, który zadaje pytania (zgodnie z wzorem, kontrolując poziom wkładu).
Skupienie: język związany z spotkaniem się po raz pierwszy, podawanie informacji związanych z faktycznymi informacjami o sobie.
Pytania typu jak w biodata do odpowiedzenia.

część 2 (3-4minut)- kandydaci rozmawiają pomiędzy sobą, a rozmówca-egzaminujący rozpoczyna konwersacje używając standardowego wzoru. Kandydaci zadają i odpowiadają na pytania - używając udostępnionych materiałów.
Skupienie: Faktyczne informacje rodzaju nie personalnego związanego z codziennym życiem.

Dwie oceny oznaczające zdanie:
Pass with Merit, 85% i więcej
Pass, 70% - 84%

Oraz dwie oznaczające niezdanie:
Narrow Fail, 65% - 69%
Fail. 64% i niżej

Pozostałe certyfikaty

Certyfikat PET - Preliminary English Test (B1)
Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)
Certyfikat CAE - Certificate in Advances English (C1)
Certyfikat CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl