Certyfikat FCE

Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)

Certyfikat FCE z języka angielskiego to certyfikat dla kogoś kto potrafi używać codziennego języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na poziome średnio zaawansowanym wyższym (upper-intermediate). Certyfikat FCE jest międzynarodowy i jest honorowany na uniwersytetach jak i u wielu pracodawców, ważny bezterminowo i uznawany oficjalnie jako poziom średnio-zaawansowany wyższy. W przypuszczeniu potrzeba ok 500-600 godzin nauki by osiągnąć poziom B2 (poziom FCE). Otwiera również drogę do większych kwalifikacji jak Certificate in Advanced English (CAE) oraz Certificate of Proficiency in English (CPE).


Certyfikat FCE jest dla ciebie jeśli:
 1. rozumiesz teksty z różnych źródeł
 2. potrafisz sporządzić notatki, gdy ktoś mówi po angielsku
 3. rozmawiasz z ludźmi na wiele różnych tematów
 4. rozumiesz ludzi mówiących po angielsku w radiu albo telewizji

Nauka Angielskiego Online

Jeśli uważasz, że wyżej wymienione umiejętności są ci bardzo bliskie, ale potrzebują dopracowania, lub po prostu chcesz się nauczyć języka angielskiego to nauka angielskiego online jest idealnym sposobem na zdobycie potrzebnych ci umiejętności. Na lekcjach prowadzonych w indywidualny sposób wręcz nie można się nudzić.

Egzamin FCE sprawdza pięć umiejętności językowych:

1. Reading - (1 g, 3 części, 30 pytań) gdzie kandydaci powinni pokazać zrozumienie specyficznych informacji, cech organizacyjnych tekstu, tonu oraz struktury tekstu.
 1. cz 1 (8 pytań) - tekst z pytaniami wielokrotnego wyboru (4 opcje). Każda prawidłowa odp. 2 pkt
 2. cz 2 (7 pytań) - tekst z którego wycięto niektóre paragrafy i umieszczono pod tekstem w przypadkowej kolejności. Kandydaci dopasowują wycięty paragraf do luki. Każda prawidłowa odp. 2 pkt
 3. cz 3 (15 pytań) - tekst, albo kilka krótkich tekstów z pytaniami na dopasowywanie. Każda prawidłowa odp. 1 pkt
Typ zadań: multiple choice (wielokrotny wybór), gapped text (tekst z lukami), multiple matching (dopasowywanie) Typ tekstów: artykuły z gazet oraz magazynów, raporty, literatura piękna, reklamy, korespondencja, wiadomości, materiał informacyjny (np. broszury, poradniki, instrukcje obsługi, itd.)

2. Writing (1 g. 20 min, 2 części) - kandydat powinien być zdolny do napisania niespecjalistycznych tekstów, jak: artykuł, esej, list, email, raport, recenzję albo krótką historię, a w treści używać wyrażeń jak: rady, prośby, porównania, opisy, wyjaśnienia, wyrażanie opinii, usprawiedliwienia, przekonywanie, polecenie, sugerowanie.
 1. cz 1 Pytanie 1: jedno zagadnienie (napisać email albo list) wymagane ok 120-150 słów, na podstawie krótkiego tekstu (160 słów)
 2. cz 2 - wybór z 5 zagadnień, wymagane ok 120-180 słów.
  Pytania od 2-4 - napisanie: artykułu, eseju, listu, raportu, recenzji, opowiadania.
  Pytanie 5: napisanie jednego z tekstów bazując na tekście przykładowym (artykułu, eseju, listu, raportu albo recenzji).
Nie można używać słowników na egzaminie FCE, odpowiedzi powinny być wpisane na strony następujące po każdym pytaniu, notatki na pustych stronach z tyłu testu nie będą oceniane.

3. Use of English (45 min, 4 części, 42 pytania) - kandydaci powinni zademonstrować zdolność do wdrożenia ich wiedzy o systemie językowym poprzez uzupełnienie wielu zadań. Typy zadań to: multiple-choice cloze (tekst z lukami, odpowiedzi do wyboru), open cloze (uzupełnianie luk), word formation (tworzenie słów), key word formations (przekształcanie na podstawie słowa klucza).
 1. cz 1 (12 pytań) - tekst z lukami zawierający 12 luk, oraz kilka słów do uzupełnienia (4 opcje). Każda poprawna odp. 1 pkt
 2. cz 2 (12 pytań) - tekst z lukami zawierający 12 luk, Każda poprawna odp. 1 pkt
 3. cz3 (10 pytań) - tekst z 10 lukami. Każda luka musi być uzupełniona słówkiem podanym poza tekstem w odpowiedniej formie. Każda poprawna odp. 1 pkt
 4. cz4 (8 pytań) - 8 zdań oraz podane tzw. 'key word' by stworzyć nowe zdanie nie zmieniając znaczenia zdania. Każda poprawna odp. do 2 pkt
Odpowiedzi powinny być wpisane do osobnego arkusza odpowiedzi.

4. Listening (ok 40min, 4 części, 30 pytań) - kandydaci powinni mieć zdolność do zaprezentowania zrozumienia postawy, szczegółu, funkcjonalności, rodzaju, istoty, głównego celu, opinii, miejsca, celu, sytuacji, specyficznej informacji, związku, tematu, porozumienia itp. Każde słuchanie jest puszczane dwa razy.

Typy zadań: multiple choice(abcd), dokańczanie zdań, multiple matching.
Typy tekstów: monologi: odpowiedzi na sekretarce, informacje, komentarze, radiowe dokumenty, lektury, wiadomości, publiczne ogłoszenia, reklamy, raporty, mowy, historie, anegdoty oraz konwersacje.
Mówcy: konwersacje, dyskusje, wywiady, quizy, audycje radiowe, transakcje.
 1. cz 1 (8 pytań) - multiple choice, seria krótkich niezwiązanych ze sobą ekstraktów (każdy po 30 sekund) - jedno pytanie wielokrotnego wyboru (3 opcje) na każde słuchanie.
 2. cz 2 (10 pytań) - sentence completion, monolog albo tekst z rozmową (do 3 min). Kandydat uzupełnia zdanie zgodnie z informacją usłyszaną na nagraniu.
 3. cz 3 (5 pytań) - multiple matching - 5 krótkich, nie związanych ze sobą monologów (30 sekund każdy). Kandydat ma wybór spośród sześciu opcji (dopasowywanie).
 4. cz 4 (7 pytań) - monolog / tekst z rozmową (do 3 min.) 7 pytań wielokrotnego wyboru (każde 3 opcje).
5. Speaking (14 min, 4 części)- kandydaci powinni być zdolni do odpowiedzenia na pytania i interakcji w konwersacji w angielskim. Jest 2óch kandydatów i 2óch egzaminujących. Jeden egzaminator jest zarówno oceniającym jak i rozmówcą zadając pytania albo podtrzymując konwersację, drugi nie włącza się w rozmowę.
 1. cz 1 trwająca około trzech minut to rozmowa egzaminującego z każdym z kandydatów (pytania mówione).
 2. cz 2 każdy z kandydatów ma jedno minutową 'kolej' na wypowiedź a druga osoba 20 sekund na odpowiedź - rozmowa na temat fotografii (jednak nie opisanie, a porównanie ich).
 3. cz 3 to trzy minutowa rozmowa pomiędzy kandydatami, którzy dostają mówioną instrukcję ze słownym i wizualnym bodźcem.
 4. cz 4 to trwająca cztery minuty dyskusja na tematy związane ze wspólnym zadaniem (mówione pytania). Oceniający zwraca uwagę na twoją gramatykę i słownictwo, umiejętność dyskursu, wymowę oraz komunikację interaktywną.

Aby zdać egzamin nie trzeba zaliczyć każdej części egzaminu. Za każdą część egzaminu można otrzymać 40 punków. Maksymalnie można zdobyć 200 punktów.

Wyniki są podawane do wiadomości w około dwa miesiące od napisania egzaminu, w trzech stopniach, które oznaczają zdanie egzaminu (A, B, i C) oraz dwóch stopniach oznaczających niezdanie (D i E). 60 pkt oznacza zdanie.

 1. A = 80-100 pkt
 2. B = 74-79 pkt
 3. C = 60-74 pkt
 4. D = 55-59 pkt
 5. E = 54 pkt i poniżej

 

Certyfikat jest wydawany w ciągu sześciu tygodni po ogłoszeniu wyników (tylko dla osób ze stopniem pozytywnym) Egzamin FCE można zdawać w marcu, czerwcu i grudniu.

Pozostałe certyfikaty

Certyfikat KET - Key English Test (A2)
Certyfikat PET - Preliminary English Test (B1)
Certyfikat CAE - Certificate in Advances English (C1)
Certyfikat CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl