Certyfikat CPE

Certyfikat CPE - Certificate of Proficiency in English (C2)

Certyfikat CPE jest dla osób potrafiących się komunikować na poziomie
native-speakera. Zdanie tego egzaminu świadczy o wysokim poziomie i doskonałym opanowaniu wszystkich zdolności językowych. Jak również zdaje sobie sprawę i rozumie kolokacje, kolokwializmy oraz kulturalne aluzje. Zdolność do zrozumienia skomplikowanych umów, oraz napisania listu każdego rodzaju.
Egzamin CPE jest oferowany dwa razy w roku w czerwcu oraz grudniu.
Dokładne informacje na stronie: www.cambridgeesol.org/exams

Egzamin ten sprawdza 5 zdolności językowych:

1. Reading (1 g. 30 min) składa się na 4 części:
 1. część 1 - 3 krótkie (nie związane ze sobą) teksty, każdy z 6ścioma lukami, pytania do wyboru z czterema opcjami do każdego tekstu. (poprawna odp. 1 pkt)

 2. część 2 - 4 krótkie teksty (na jeden temat) a każdy z osobna ma 2 pytania mającymi 4 opcje do wyboru. (poprawna odp. 2 pkt)

 3. część 3 - Tekst z lukami kandydat dopasowuje wycięte paragrafy w odpowiednie miejsce (poprawna odp. 2 pkt)

 4. część 4 - długi tekst z siedmioma pytaniami wielokrotnego wyboru (4 opcje wyboru). (poprawna odp. 2 pkt)
Rodzaje zadań: lexical cloze, gapped text, multiple choice.
Typy tekstów: książki, niespecjalistyczne artykuły z dzienników, magazynów i gazet; promocyjne i informacyjne materiały (np. reklamy, poradniki, instrukcje).

2. Writing (2 godziny) składa się na 2 części:
 1. część 1 - jedno wymagane pytanie.
  Pisanie jednego z poniższych: artykuł, esej, list, propozycja, produkując od 300-350 słów. Ekstrakty z gazet, magazynów, książek, listów czy reklam, albo cytaty z dyskusji (mające do 100 słów)

 2. część 2 - Kandydat wybiera jedno zadanie. Napisanie jednego z: artykuł, list, propozycja, raport, recenzja (pyt 2-4) albo pytanie piąte: napisanie jednego z: artykułu, eseju, listu, raportu czy recenzji opartej na przeczytaniu jednej z książek. Od 300-350 słów.
  rodzaje tekstów: artykuły, eseje, listy, propozycje, raporty, recenzje - każdy ma podany cel oraz docelowego czytelnika.
Kandydat wypełnia test piórem w szarych liniach w odpowiednich miejscach. Puste strony na końcu są na notatki.

Ogólny wzór oceniania CPE Writing:

5 - używanie skomplikowanego, bogatego słownictwa odpowiedniego do tekstu, używanie środków stylistycznych, używanie poprawnej struktury, organizacja i doskonałe zrozumienie tekstu, doskonałe rozwinięcie, minimalne błędy.

4 - płynne użycie bogatego słownictwa, dobre użycie stylistyki, kompetencja w użyciu wielu struktur. Dobrze zorganizowany i zrozumiały tekst. Dobrze rozwinięty temat. Minimalne i nie rzucające się w oczy błędy.

3 - płynne i naturalne użycie słownictwa oraz ekspresji pasujących do zadania, oznaki środków stylistycznych; zapis i format ogólnie odpowiedni. Adekwatny zakres struktur. Jasno zorganizowany i ogólnie zrozumiały tekst. Adekwatne zrealizowanie tematu. Nieliczne nie zakłócające zrozumienia tekstu pomyłki.

2 - ograniczony i/lub nie odpowiednie słownictwo oraz ekspresje, mała oznaka środków stylistycznych, próby nad zapisem oraz formą, nieadekwatne struktury, próby organizacji ale brak rozumienia, nieadekwatne rozwinięcie tematu, wiele pomyłek, niektóre zakłócają zrozumienie tekstu.

1 - poważnie ograniczone i nieodpowiednie słownictwo i ekspresje, brak oznaki środków stylistycznych; mała albo brak oznaki czy świadomości zapisu i formatu. Brak struktury, źle zorganizowany, prowadzący do nie rozumienia. Małe odniesienie do tematu, i/lub zbyt krótki, wiele błędów, które zakłócają często komunikację.

0 - całkowicie niezrozumiałe z powodu wielu błędów, całkowicie niezgodne z tematem, nie możliwe do oceniania (mniej niż 20% słów niż było wymagane), całkowicie nieczytelny.

3. Use of English (1 g. 30 min) składa się na 5 części:
 1. część 1 - open cloze z 15stoma lukami do wypełnienia i 15 pytaniami. (poprawna odp. 1pkt), 15 pytań.

 2. część 2 - jeden krótki tekst z 10cioma lukami, 10 słów do przekształcenia by wypełnić te luki (word formation), 10 pytań) (poprawna odp. 1pkt)

 3. część 3 - 6 zestawów po trzy zdania z lukami. W lukę w każdym zestawie wpisujemy JEDNO słowo. (poprawna odp. 2pkt)

 4. część 4 - 8 zmiany zdania przy pomocy słowa klucza (key word transformations) w postaci 3-8 słów. (poprawna odp. 2pkt)

 5. część 5 - 2 teksty z czterema pytaniami i zadaniem na podsumowanie. (pytania od 40-43 poprawna odp. 2 pkt, pytanie 44 - 14 pkt można otrzymać [4 treść, 10 podsumowanie])
Typy tekstów: Open cloze, word formation, gapped sentences, sentence transformations, comprehension questions i summary writing task.

4. Listening (ok 40 min) każda część puszczana dwa razy, składa się na 4 części:
 1. część 1 - 4 krótkie (niezwiązane ze sobą) ekstrakty (do dwóch minut)z dwoma pytaniami wielokrotnego wyboru (3 opcje) dla każdego ekstraktu.

 2. część 2 - jeden długi tekst (monolog albo dialog 3-4 minut) z dziewięcioma pytaniami ze zdaniami do wypełnienia (sentence completion questions).

 3. część 3 - Jeden długi tekst (interakcja mówców, 3-7 min) z pięcioma pytaniami wielokrotnego wyboru (4 opcje)

 4. część 4 - Jeden długi tekst (interakcja mówców, 2-3min) z sześcioma pytaniami do dopasowania.
Typy zadań: multiple choice, sentence completion, matching
Typy tekstów: monologi, interakcja pomiędzy rozmówcami: wywiad, dyskusja, konwersacja, audycja radiowa, rozmowy, mowy, wykłady, komentowanie, dokumentowanie, instrukcja.
Każda poprawna odp. - 1 pkt.

5. Speaking (19 min) dzieli się na 3 części:
 1. część 1 - Wywiad - rozmowa pomiędzy rozmówcą oraz każdym kandydatem (ustne pytania) 3 min

 2. część 2 - Zadanie polegające na współpracy -rozmowa dwóch kandydatów z wizualnym lub pisemnym bodźcem, używanym w zadaniu podejmowania decyzji. - 4 min

 3. część 3 - Indywidualna długa 'kolej' oraz kontynuowanie jako dyskusja. - 12 min
  2 kandydatów i 2 egzaminujących (jeden rozmawia, zadaje pytania - drugi tylko ocenia).
Typy zadań: krótkie wymiany zdań pomiędzy egzaminatorem oraz drugim kandydatem; zadanie polegające na współpracy kandydatów; 2 min czas na odpowiedź oraz dyskusja.

Każdy test ma maksymalną ilość 40 punktów, będącą częścią całościowego wyniku 200 punktów. Ocena jest wyrażana w trzech stopniach zdających (A, B i C) oraz 2 niezdające (D i E) i są zbiorem następujących informacji:
- statystyka kandydata
- statystyka całościowego wyniku kandydata
- statystyka pojedynczych części, dla tych do których jest to potrzebne (części 1, 3 i 4).
- rada, oparta na wyniku kandydata oraz polecenia egzaminatorów, kiedy jest to istotne (części 2 i 5)
- porównanie z wynikami z poprzednich lat oraz kandydatury.

Nie trzeba otrzymać dostatecznego wyniku we wszystkich pięciu częściach by zdać egzamin.
Wyniki kandydaci otrzymują w przybliżeniu dwa miesiące od dnia w którym pisali egzamin (zawierające graficzne przedstawienie wyników z każdej z części w skali: Exceptional - Good - Borderline - Weak).

Stopnie zdające to A,B, oraz C. punkty poniżej 200 oznaczają niezdanie i zostanie przy C1.
 • A - 230-220 - C2
 • B- 219-213 - C2
 • C- 212-200 - C2
 • poniżej 200 - zostajemy przy C1

Kandydaci otrzymują certyfikat (ci którzy uzyskali A, B albo C), około sześć miesięcy po ogłoszeniu wyników.

 

Pozostałe certyfikaty

Certyfikat KET - Key English Test (A2)
Certyfikat PET - Preliminary English Test (B1)
Certyfikat FCE - First Certificate in English (B2)
Certyfikat CAE - Certificate in Advances English (C1)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl